Hà Nội: Tăng cường tuyên truyền về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Chia sẻ Facebook
22/04/2016 04:13:17

Ngày 21/4, UBND TP Hà Nội ban hành văn bản 2315/UBND-VX về việc tăng cường thông tin, tuyên truyền về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

UBND TP Hà Nội yêu cầu các Sở, ngành, UBND các quận huyện, thị xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử

Để thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, cổ động trực quan về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn Thành phố, UBND TP giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì thực hiện kế hoạch tuyên truyền, cổ động trực quan về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn TP theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Tổ chức các hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể thao trước, trong và chào mừng thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Chủ động, đôn đốc, tổ chức các đoàn kiểm tra về các nội dung tuyên truyền trên tại các quận, huyện, thị xã, báo cáo UBND TP.

UBND TP cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường chỉ đạo thông tin về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Có kế hoạch tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, hướng dẫn tuyên truyền về quy định của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 tới các tổ chức, cơ quan, đơn vị, các tầng lớp nhân dân Thủ đô; đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong quá trình chuẩn bị tổ chức bầu cử.

Trong đó, UBND TP yêu cầu các cơ quan báo, đài TP Hà Nội biên soạn bài viết và đăng tải trên hệ thống thông tin đại chúng của đơn vị về mục đích, ý nghĩa của việc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, mở chuyên trang chuyên mục đặc biệt về bầu cử bầu cử, thường xuyên đăng tin, bài, phóng sự về các hoạt động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Đối với UBND các quận, huyện, thị xã UBND TP yêu cầu  đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác trang trí, tuyên truyền về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp xen kẽ với hoạt động trang trí tuyên truyền kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng miền Nam (30/4); 130 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5), 62 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5) và 121 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5). Bên cạnh đó, tổ chức kiểm tra, rà soát, tháo dỡ, thay thế những pano, áp phích, băng rôn không còn phù hợp, hết tính thời sự. Tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, trang trí, tuyên truyền cổ động, treo cờ Tổ quốc, tạo không khí sôi nổi trong nhân dân địa phương.

Chia sẻ Facebook
loading...