Hà Nội tăng cường thu hồi tài sản tham nhũng

Chia sẻ Facebook
25/03/2016 01:15:10

Ngày 24/3, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cho biết, cơ quan này đã ban hành kết hoạch thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

Hà Nội muốn áp dụng kịp thời các biện pháp thu hồi tối đa tài sản do tham nhũng mà có.

Theo kế hoạch này, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chỉ đạo các cơ quan tư pháp tập trung rà soát, phát hiện, xử lý kịp thời vụ việc, vụ án tham nhũng, nhất là những vụ án phức tạp, gây bức xúc dư luận.

Bên canh đó, các cơ quan tư pháp ở Hà Nội phải có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ trong quá trình thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và áp dụng kịp thời các biện pháp thu hồi tối đa tài sản do tham nhũng mà có.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng giao Ban Cán sự Đảng UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo thanh tra, thủ trưởng các sở, ngành, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã thường xuyên, chủ động kiểm tra, rà soát các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng thuộc thẩm quyền để tập trung chỉ đạo giải quyết, không để tồn đọng, kéo dài.

Thành ủy Hà Nội yêu cầu phải thông tin, phản ánh kịp thời những vụ việc, vụ án tham nhũng, lên án hành vi trù dập người tố cáo tham nhũng hoặc lợi dụng việc tố cáo tham nhũng để vu khống, hạ uy tín người khác…

Chia sẻ Facebook
loading...