Hà Nội hướng tới kỷ niệm 20 năm đón nhận dannh hiệu thành phố vì hòa bình

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 01:20:34

Chỉ còn ít ngày nữa, TP Hà Nội sẽ kỷ niệm 20 năm đón nhận danh hiệu "Thành phố vì hoà bình".

Chia sẻ Facebook