Hà Nội: Cháy chung cư Nam Trung Yên sau nhiều tiếng nổ lớn

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 02:43:00

Người dân thấy nhiều tiếng nổ lớn vang lên kèm theo khói lửa ở tầng 15 chung cư Nam Trung Yên, Hà Nội.

Chia sẻ Facebook