Guayule - Loại cây bụi dễ trồng cho mủ cao su tinh khiết làm lốp các loại xe trong tương lai

Chia sẻ Facebook
25/09/2019 21:16:23

Cây cao su (Hevea) là vua trong thế giới cao su, thực tế nhiều loại cây khác vẫn có thể khai thác mủ chẳng hạn như bồ công anh nhưng Hevea vẫn là nguồn cao su tự nhiên được thương mại chính. Mặc dù có nguồn gốc từ Amazon nhưng hầu hết các đồn điền cao su ngày nay đều nằm ở các nước nhiệt đới như Thái Lan, Indonesia, Malaysia.

Chia sẻ Facebook