Góp phần chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế

Chia sẻ Facebook
22/04/2016 01:56:05

Công tác khuyến công TP. Hà Nội giai đoạn 2011 - 2015 đã góp phần đưa tốc độ tăng trưởng bình quân của công nghiệp nông thôn đạt trên 10%/năm, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngoại thành theo hướng công nghiệp - nông nghiệp - dịch vụ, tạo việc làm và tăng thu nhập cho lao động nông thôn, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh, an toàn xã hội.

Khuyến công Hà Nội phấn đấu tạo việc làm cho khoảng 60.000 - 75.000 lao động nông thôn giai đoạn 2016 - 2020


Hỗ trợ phát triển công nghiệp nông thôn

Theo báo cáo của Sở Công Thương Hà Nội, trong 5 năm qua, thông qua hoạt động khuyến công với một phần kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đã khuyến khích nhiều doanh nghiệp đầu tư kinh phí hàng trăm tỷ đồng để thực hiện các nội dung nhằm đẩy mạnh và phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh… Nhờ đó, giá trị sản xuất công nghiệp nông thôn trên địa bàn Hà Nội hàng năm chiếm từ 25 - 30% tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn thành phố; giá trị xuất khẩu ước đạt gần 1 tỷ USD, thu nhập bình quân đạt 2 triệu đồng/người/tháng, vượt mục tiêu của Chương trình khuyến công đề ra.

Đáng chú ý, công tác khuyến công giai đoạn này đã góp phần chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế trên địa bàn nông thôn. Ông Hoàng Xuân Thủy - Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hà Nội - cho biết: Giai đoạn 2011 - 2015, đã có gần 100 xã, làng thuần nông thành xã, làng có nghề tiểu thủ công nghiệp, đưa tổng số làng nghề Hà Nội năm 2015 là 292 làng nghề. Qua đó, góp phần tạo nhiều công ăn việc làm cho người lao động, đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo của Hà Nội tăng trên 42%...

Kết quả trên có được còn là nhờ sự chỉ đạo kịp thời của Sở Công Thương Hà Nội về việc lồng ghép các hoạt động khuyến công, kết hợp hoạt động khuyến công với xúc tiến thương mại để thực hiện chương trình đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn Hà Nội…


Phát huy lợi thế của doanh nghiệp

Tại Hội nghị tổng kết công tác khuyến công giai đoạn 2011 - 2015 được tổ chức mới đây, ông Đàm Tiến Thắng - Phó giám đốc Sở Công Thương Hà Nội - cho biết: Giai đoạn 2016-2020, chương trình sẽ tập trung phát huy lợi thế các doanh nghiệp tiềm năng làm nòng cốt để phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn.

Với tổng kinh phí dự kiến 163,4 tỷ đồng, Chương trình khuyến công TP. Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020 sẽ tập trung vào việc truyền nghề, nhân cấy nghề; nâng cao năng lực quản lý cho lãnh đạo, cán bộ quản lý các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn; ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến, hiện đại vào sản xuất; đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất phát triển mẫu mã, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, đổi mới công nghệ thiết bị, xử lý ô nhiễm môi trường; chú trọng truyền nghề cho các làng thuần nông, phấn đấu trên 250 làng thuần nông được truyền nghề tiểu thủ công nghiệp, góp phần hình thành thêm 100 làng nghề mới.

Theo đó, Sở Công Thương Hà Nội đã đưa ra các giải pháp chủ yếu để thực hiện chương trình khuyến công thành phố giai đoạn 2016 - 2020 như: Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ làm công tác khuyến công; liên kết xúc tiến thương mại và ứng dụng khoa học kỹ thuật… Qua đó, tạo bước chuyển biến trong công tác quản lý; tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; tạo việc làm và xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội cho khu vực nông thôn, thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Chương trình khuyến công TP. Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020 sẽ đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất phát triển mẫu mã; tạo ra hơn 2.500 mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ có thiết kế mới phục vụ xuất khẩu, nâng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng thủ công mỹ nghệ tăng bình quân 12-15% và đạt hơn 400 triệu USD vào năm 2020.
Chia sẻ Facebook
loading...