Google Dịch ảnh đã hỗ trợ tiếng Việt làm ngôn ngữ nguồn

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 01:41:20

Google Dịch ảnh hay tính năng dịch bằng cách sử dụng máy ảnh của Google đã hỗ trợ tiếng Việt cùng 60 ngôn ngữ mới.

Chia sẻ Facebook