Google Chrome 69 có một thay đổi hết sức quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền riêng tư của người dùng

Chia sẻ Facebook
24/09/2018 02:12:24

Google Chrome 69 có một thay đổi hết sức quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền riêng tư của người dùng

Bắt đầu từ Chrome 69, khi bạn đăng nhập vào một dịch vụ của Google trên trình duyệt này, cũng đồng nghĩa với việc bạn đăng nhập vào Chrome với tài khoản đó.

Bắt đầu từ Chrome 69, khi bạn đăng nhập vào một trang Google Site (như Gmail) cũng có nghĩa là bạn sẽ đăng nhập vào Chrome. Nghĩa là khi bạn sử dụng Chrome để đăng nhập vào một dịch vụ Google hoặc một trang nào đó, bạn cũng sẽ đăng nhập vào trình duyệt Chrome với chính tài khoản đó. Ngược lại, nếu bạn đăng xuất khỏi một dịch vụ Google, bạn cũng sẽ đăng xuất khỏi trình duyệt.

Trước Chrome 69, người dùng trình duyệt này có thể từ chối đăng nhập hoàn toàn vào Chrome, bỏ qua việc sử dụng Sync và các tính năng khác liên quan đến việc đăng nhập và họ vẫn có thể sử dụng Chrome ở trạng thái đăng xuất này cùng với các dịch vụ khác của Google như Gmail. Và không chỉ trình duyệt Chrome, cả trình duyệt Chromium cũng bị ảnh hưởng bởi tính năng này.

Động thái này của Google đã được một số người dùng trình duyệt này xác nhận, và họ cho rằng công ty có lý do chính đáng cho hành động này. Họ cho rằng người dùng thông thường vốn không nhận ra sự khác biệt giữa đăng nhập vào một trang Google Site với đăng nhập vào Chrome, và điều đó dẫn đến một vài vấn đề cho các máy tính dùng chung.

Giả sử một người A đăng nhập vào Gmail của mình trên máy tính dùng chung đó, và một người B khác có thể lại đăng nhập vào Chrome trên máy tính đó. Điều đó làm các nhà phát triển Chrome muốn đưa ra thay đổi này để loại bỏ hoàn toàn sự khác biệt đó.

Tuy nhiên, với nhiều người khác, đặc biệt là các nhà lập trình, vốn vẫn tin tưởng rằng, trình duyệt Chrome là một công cụ ít nhiều có tính trung lập, dù vẫn chịu ảnh hưởng từ Google. Nhưng với động thái này, có lẽ Google lại không muốn Chrome, trình duyệt có thị phần lớn nhất thế giới hiện nay, trở thành một nền tảng trung lập như vậy.

Trong khi đó, đối với nhiều người dùng, việc xóa nhòa khoảng cách giữa các lớp nội dung và trình duyệt không chỉ vi phạm niềm tin của họ, mà còn đặt ra nghi vấn về tính trung lập của Chrome với vai trò như một nền tảng (Chrome-as-a-platform).

Vậy tiếp sau đây, Google sẽ làm gì nữa với Chrome? Liệu họ có muốn chi phối cả các máy tính dùng chung với người dùng không sử dụng dịch vụ nào của Google nữa không? Liệu có khi nào dữ liệu của người dùng A khi đăng nhập vào Facebook lại bị đồng bộ với dữ liệu của người B trong hồ sơ Chrome hay không, khi mà chẳng có API trung lập nào ngăn cản điều đó.

Đối với những người lo lắng về quyền riêng tư của mình, đây có thể là một vấn đề lớn. Nếu trước đây, họ có thể không e ngại gì khi sử dụng cùng lúc cả Gmail, Google Search và YouTube trên Chrome nhưng không đăng nhập, vì chỉ cần vào phần cài đặt là có thể xóa bỏ hết các dữ liệu cá nhân này. Giờ đây với động thái này, việc làm đó sẽ không còn ý nghĩa gì vì các dữ liệu cá nhân của họ đã được liên kết với tài khoản Google trên Chrome.


Theo Trí thức trẻ

Chia sẻ Facebook
loading...