Gỡ vướng về thủ tục cho phương tiện chứa khí

Chia sẻ Facebook
13/01/2016 08:44:30

- Phương thức quản lý các phương tiện chứa hàng hóa có đặc điểm cấu tạo như bồn chứa khí sẽ được thực hiện như đối với container tạm nhập-tái xuất, tạm xuất-tái nhập, thay vì phải thực hiện rất nhiều thủ tục phức tạp như hiện nay.

Đây là nội dung trong văn bản do Văn phòng Chính phủ gửi tới các Bộ: Tài chính, Công Thương, Tư pháp, Quốc phòng, Công an, Giao thông vận tải, truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, trong khi chưa sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan năm 2014,  trước mắt cho phép thí điểm áp dụng phương thức quản lý các phương tiện chứa hàng hóa có đặc điểm cấu tạo như bồn chứa khí như đề xuất của Bộ Tài chính và ý kiến các Bộ.

Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất cho phép áp dụng phương thức quản lý các phương tiện chứa hàng hóa có đặc điểm cấu tạo như bồn chứa khí theo quy định tại khoản 3 Điều 49 Nghị định 08/2015/NĐ-CP, tức là, việc làm thủ tục hải quan được thực hiện như đối với container tạm nhập-tái xuất, tạm xuất-tái nhập theo phương thức quay vòng.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện; đồng thời rà soát, tổng hợp những vấn đề vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Nghị định số 08/2015/NĐ-CP để báo cáo Chính phủ sửa đổi, bổ sung cho phù hợp tình hình thực tế.

Trước đó, cả DN và Hải quan địa phương đều phản ánh các loại phương tiện bồn chứa khí khi vận chuyển theo phương thức quay vòng phải làm thủ tục hải quan theo quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 49 Nghị định 08/2015/NĐ-CP, gây nhiều khó khăn.

Mặc dù có đặc điểm cấu tạo dễ nhận biết, quản lý, nhưng loại bồn này khi vận chuyển theo phương thức quay vòng, thủ tục hải quan rất phức tạp. Cụ thể, đối với mỗi lô hàng CO2 hóa lỏng do DN NK, DN phải thực hiện thủ tục hải quan cho 3 tờ khai: 1 tờ khai NK khí CO2, 1 tờ khai tạm nhập bồn chứa khí; 1 tờ khai tái xuất bồn chứa.

Trong khi đó, đặc thù của ngành sản xuất sử dụng khí CO2, thời gian khai tạm nhập và tái xuất bồn chứa chỉ trong vòng 2 đến 3 ngày. Với thủ tục khai báo như trên, phía DN vừa phải chịu thêm chi phí, vừa kéo dài thời gian làm thủ tục hải quan; về phía cơ quan Hải quan cũng phải thực hiện thêm công việc liên quan đến thủ tục tạm nhập, tái xuất bồn chứa.

Chia sẻ Facebook
loading...