Giới siêu giàu của Đức tiêu tiền như thế nào?

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 01:04:03

Giới siêu giàu ở Đức tiêu tiền khá chặt chẽ, những khoản tiêu đi đều phải mang lại một giá trị bền vững gì đó.

Chia sẻ Facebook