Giáo sư Vũ Trọng Hồng: Cống hoá sông Tô Lịch sẽ để lại nhiều hệ lụy

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 01:32:48

Cựu chủ tịch Hội Thuỷ lợi cho rằng cống hóa sông Tô Lịch "không đơn giản là đổ bê tông đậy nắp như bể phốt".

Chia sẻ Facebook