Giảng viên Hồng Kông: ‘Người Trung Quốc đại lục bị chính quyền lừa dối’

Chia sẻ Facebook
28/09/2019 15:29:18

Một giảng viên Khoa Xã hội học tại Đại học Giáo dục Hồng Kông cho rằng chính quyền Trung Quốc đã lừa dối người dân đại lục khi tuyên truyền rằng phong trào dân chủ ở Hồng Kông là ích kỷ, phản lại dân tộc.

Chia sẻ Facebook