Giám sát chính sách bồi thường tái định cư Thủ Thiêm

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 07:32:07

Trong kỳ họp thứ 15 HĐND TP.HCM khóa 9, một trong những nội dung được người dân quan tâm là chính sách bồi thường tái định cư Thủ Thiêm.

Chia sẻ Facebook