Giám sát bồi thường tái định cư cho người dân Thủ Thiêm

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 01:20:05

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM vẫn sẽ giám sát kế hoạch và chính sách bồi thường tái định cư cho người dân Thủ Thiêm.

Chia sẻ Facebook