Giải thể, thành lập mới các BQLDA ĐTXD: Không có lao động dôi dư

Chia sẻ Facebook
11/07/2016 14:21:20

Thực hiện Luật Xây dựng 2014 và Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015, một số địa phương trên cả nước đang gấp rút hoàn thành việc rà soát, sắp xếp, giải thể, sáp nhập các BQLDA ĐTXD, trong đó có tỉnh Điện Biên. Một trong những vấn đề làm đau đầu cơ quan chức năng tỉnh Điện Biên là việc tổ chức, sắp xếp công ăn việc làm cho các cán bộ, công nhân viên thuộc các BQLDA ĐTXD sau khi giải thể, sáp nhập.

Ảnh minh họa.


Vẫn còn tư tưởng bảo vệ lợi ích cục bộ

Rất nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã triển khai thực hiện ngay sau khi Nghị định được ban hành. Kết quả là đến thời điểm hiện nay, rất nhiều tỉnh thành đã hoàn thành việc rà soát, sắp xếp, giải thể và sáp nhập các BQLDA ĐTXD như: Bắc Kạn, Bắc Ninh, Quảng Nam, Bà Rịa – Vũng Tàu…

Đến ngày 03/02/2016, tỉnh Điện Biên mới có Quyết định số 171 về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện sắp xếp, kiện toàn lại mô hình tổ chức bộ máy BQLDA ĐTXD trên địa bàn để triển khai thực hiện Luật Xây dựng 2014, Nghị định số 59. Sở Xây dựng Điện Biên đã hoàn thiện Dự thảo và đang lấy ý kiến tham gia của các sở, ban, ngành trong tỉnh về vấn đề này.

Hiện nay, hầu hết các sở: Giáo dục, Y tế, Nội vụ, Văn hóa thể thao, BQLDA di tích đều đã có tham gia. Tuy nhiên, trong khi một số Sở đồng ý thực hiện theo chủ trương của Luật Xây dựng 2014 thì một số Sở vẫn có ý kiến riêng muốn giữ lại một bộ phận như BQLDA mang tính đặc thù của ngành như các Sở: Y tế, Giáo dục, Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Ông Nguyễn Đức Trung, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Điện Biên cho biết, khó khăn trong việc giải thể, thành lập mới các BQLDA ĐTXD ở Điện Biên hiện nay nằm ở ban chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp vì chuyên ngành xây dựng nằm rải rác ở các Sở, còn BQLDA về giao thông và nông nghiệp thì dễ kiện toàn hơn vì không có nhiều ban nhỏ lẻ.

Ví dụ, đối với BQLDA chuyên ngành giao thông, chỉ cần sáp nhập BQLDA giao thông thuộc Sở Giao thông và BQLDA trọng điểm thuộc UBND tỉnh vào làm một, nên dễ thu xếp hơn. Còn đối với BQLDA chuyên ngành xây dựng, nằm rải rác ở nhiều sở, ngành với khoảng gần 10 ban, mỗi ban có 1 Giám đốc và 2 Phó Giám đốc, có tổng cộng gần 100 nhân sự, nên rất khó sắp xếp.

Ông Nguyễn Đức Trung cũng cho rằng nếu như kiện toàn các ban, thì chắc chắn sẽ dôi dư ra một số lượng lớn cán bộ công nhân viên. Bởi, để đảm bảo hiệu quả hoạt động của BQLDA ĐTXD với cơ chế hoạt động mới, hạch toán kinh doanh độc lập, tự cung tự cấp thì chỉ cần khoảng 20-25 nhân sự. Trong khi đó, không thể điều chuyển nhân sự ở những ban này về trở lại các sở, ngành để làm nhiệm vụ chuyên môn nữa.

“Nếu “nhẫn tâm” ra thì có thể để cho những người thuộc dạng hợp đồng nghỉ việc, nhưng một số người đã gắn bó quá lâu, hơn chục năm, nhưng vẫn chưa vào được biên chế, mà cho nghỉ việc thì không hợp tình, hợp lý”, ông Trung chia sẻ.


“Không cần phải cho ai nghỉ việc!”

Thế nhưng, trái ngược lại với suy nghĩ, sự lo lắng của ông Phó Giám đốc Sở Xây dựng Điện Biên, chuyên gia ngành xây dựng Lê Văn Thịnh lại khẳng định chắc chắn rằng: “Không cần phải cho ai nghỉ việc!”.

Ông Lê Văn Thịnh đưa ra ví dụ, BQLĐTXD chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp là chủ đầu tư với 100 nhân sự (hay nhiều hơn nữa) của các BQLDA ĐTXD (trước đây nằm rải rác ở nhiều sở, ngành) sáp nhập lại, vẫn giữ số lượng nhân sự ở các ban trước đây để mà hoạt động. Nếu như trước đây, với mỗi một dự án phải thành lập một Ban quản lý dự án (một chủ đầu tư), thì với chức năng hoạt động của BQLĐTXD chuyên ngành theo Nghị định 59 thì rất nhiều công trình sẽ dồn về một chủ đầu tư quản lý.

“Phải huy động tất cả nhân sự của các BQLDA ĐTXD thuộc các sở chuyên ngành về BQLĐTXD của tỉnh mới là đầy đủ nhân sự. Điều này rất có lợi ở chỗ là bớt đi một khâu trung gian nằm trong các sở, ngành. BQLĐTXD thuộc UBND tỉnh mới là chủ đầu tư thực sự, họ sẽ phải có trách nhiệm bao quát tất cả mọi hoạt động của các dự án ĐTXD”, ông Lê Văn Thịnh nói.

Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần hiểu thêm rằng, theo Luật Xây dựng 2014 cũng như Nghị định 59 thì, khi các BQLĐTXD hoạt động hiệu quả, chuyên nghiệp có thể nhận uỷ thác quản lý dự án theo hợp đồng ký kết với các chủ đầu tư khác khi được yêu cầu, phù hợp với năng lực hoạt động của mình hoặc giám sát thi công xây dựng công trình khi đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật… cho bất kỳ một chủ đầu tư nào, bất kỳ một dự án thuộc nguồn vốn nào, để gia tăng nguồn việc, gia tăng thu nhập cho toàn thể cán bộ công nhân viên với chỉ một chủ đầu tư là BQLĐTXD thuộc UBND tỉnh.

Đối với các huyện, phải có ban quản lý dự án cấp huyện, các ban này làm chủ đầu tư các dự án cấp xã trong trường hợp nguồn vốn từ tỉnh, huyện hay hay trung ương rót về. Đối với những dự án có nguồn vốn từ cấp xã thì chủ tịch xã làm chủ đầu tư.

Thanh Nga

Chia sẻ Facebook
loading...