Giải quyết tình trạng kênh Ba Bò ô nhiễm ngày càng nặng

Chia sẻ Facebook
11/09/2019 18:02:30

UBND TP.HCM giao sở TN&MT TP tiếp tục phối hợp chặt chẽ với sở TN&MT tỉnh Bình Dương thực hiện kế hoạch liên sở số 4250/KHLT-STNMT ngày 07 tháng 5 năm 2018; tăng cường kiểm tra, giám sát các nguồn xả thải vào tuyến kênh Ba Bò;… 


Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản báo cáo liên quan kiến nghị của cư tri xung quanh vấn đề ô nhiễm kênh Ba Bò (Thủ Đức). Cụ thể, cử tri Phường Bình Chiểu (Thủ Đức) phản ánh tình trạng ô nhiễm kênh Ba Bò càng ngày càng nặng và đề nghị chính quyền các cấp quan tâm giải quyết.


Theo đó, để giải quyết tình trạng ô nhiễm kênh Ba Bò , UBND TP đã có chỉ đạo cụ thể như sau: Giao ban Quản lý đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị triển khai các giải pháp công trình liên quan đến việc tách rác thải trước khi nước chảy vào hố thu. Xây dựng phương án xử lý rác thải, bùn thải phát sinh từ hệ thống. Khẩn trương khắc phục các khó khăn, hoàn thành đưa vào vận hành chính thức hệ thống xử lý nước thải kênh Ba Bò và truyền dữ liệu quan trắc tự động nước thải về sở TN&MT;…


Đồng thời, giao Sở Xây dựng chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị rà soát, bổ sung các hạng mục công trình cần thiết nhằm đảm hệ thống vận hành hiệu quả và khẩn trương thực hiện các nội dung UBND TP chỉ đạo (công văn số 617/UBND-ĐT ngày 22 tháng 02 năm 2019 về giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường kênh Ba Bò).

Sở KH&CN được giao phối hợp với Sở Xây dựng đề xuất bổ sung, cải tiến các hạng mục công trình cho phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo vận hành hiệu quả.

Chia sẻ Facebook
loading...