Giá USD ngày 23.5.2020: Tăng nhẹ sau chuỗi ngày giảm

Chia sẻ Facebook
23/05/2020 08:46:46

Ngày 23.5, USD tăng trên các thị trường trong và ngoài nước, kết thúc chuỗi ngày giảm giá.

Chia sẻ Facebook