Ghi nhớ lời căn dặn của Bác về công tác đền ơn đáp nghĩa

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 07:42:06

Tình cảm thiêng liêng của Bác Hồ dành cho thương binh, liệt sỹ được thể hiện một cách nhất quán trong nhiều bài nói, bài viết, hành động và việc làm của Người.

Chia sẻ Facebook