GDP tăng cao nhất trong vòng 9 năm

Chia sẻ Facebook
28/09/2019 12:12:16

Theo báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội quý 3 của Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm trong nước (GDP) 9 tháng năm 2019 ước tính tăng 6,98% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng cao nhất trong vòng 9 năm trở lại đây.

Cụ thể, theo Tổng cục Thống kê, GDP của quý 1/2019 tăng 6,82% so với cùng kỳ năm trước; GDP quý 2/2019 tăng 6,73%; GDP quý 3/2019 tăng 7,31%. Luỹ kế 9 tháng GDP tăng 6,98%.

Động lực chính của tăng trưởng kinh tế 9 tháng năm nay là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo (tăng 11,37%) và các ngành dịch vụ thị trường (bán buôn và bán lẻ tăng 8,31%; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 8,19%; ngành vận tải, kho bãi tăng 7,82%; thông tin và truyền thông tăng 7,65%).

Về cơ cấu nền kinh tế 9 tháng đầu 2019: Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 13,20% GDP; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 33,98%; khu vực dịch vụ chiếm 42,74%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 10,08% (cơ cấu tương ứng của cùng kỳ năm 2018 lần lượt là: 13,94%; 33,50%; 42,51%; 10,05%).

GDP tăng cao nhưng lạm phát được kiểm soát chặt chẽ. Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 9 tháng tăng khoảng 2,52% cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng thấp nhất trong cùng kỳ 3 năm qua (năm 2017 là 3,79%, năm 2018 là 3,57%).

Chia sẻ Facebook
loading...