Gập ghềnh, mưa gió trải qua, một ngày tay vén mây mù… tiêu dao!

Chia sẻ Facebook
07/11/2019 13:44:13

Trót sa chân chốn bể dâu Được thân người lẽ để cầu an nhiên? Từ trong nhơ nhớp bùn đen… Vẫn thanh cao nở một miền sen thơm!

Hồi Tâm 04/11/19, 03:00


Mới hay… trong khổ có đường
Mới hay… giữa những nỗi buồn có vui!
Khó thay… có được thân người..
Khó thay… gặp Pháp… nên người chân tu…

Ảnh: Tĩnh Tuệ


Gập ghềnh, mưa gió trải qua
Một ngày tay vén mây mù… tiêu dao!
Phật không bỏ lọt người nào
Miễn lòng vun dưỡng trái Đào “Thiện Tâm”


Hồi Tâm

.rmp-title{top:0;width:100%;max-width:100%;text-align:left;line-height:1em;font-size:1.5em;background-color:transparent;padding-top:10px;height:2em;background-image:linear-gradient(to top,rgba(0,0,0,0),rgba(0,0,0,0.6));} No playback supportUsing the latest version of Google Chrome may help to view this content

.rmp-title{top:0;width:100%;max-width:100%;text-align:left;line-height:1em;font-size:1.5em;background-color:transparent;padding-top:10px;height:2em;background-image:linear-gradient(to top,rgba(0,0,0,0),rgba(0,0,0,0.6));} No playback supportUsing the latest version of Google Chrome may help to view this content

.rmp-title{top:0;width:100%;max-width:100%;text-align:left;line-height:1em;font-size:1.5em;background-color:transparent;padding-top:10px;height:2em;background-image:linear-gradient(to top,rgba(0,0,0,0),rgba(0,0,0,0.6));} No playback supportUsing the latest version of Google Chrome may help to view this content

.rmp-title{top:0;width:100%;max-width:100%;text-align:left;line-height:1em;font-size:1.5em;background-color:transparent;padding-top:10px;height:2em;background-image:linear-gradient(to top,rgba(0,0,0,0),rgba(0,0,0,0.6));} No playback supportUsing the latest version of Google Chrome may help to view this content

Thanh Lam phía sau ánh đèn sân khấu
Câu chuyện 13/07/18, 11:54

[TIKI] SIÊU THỊ TÃ BỈM - QUÀ XINH CHO BÉ

Chia sẻ Facebook
loading...