Gần 5.000 hộ gia đình ở Việt Nam đang 'vô gia cư'

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 01:42:28

Đọc báo, tin tức, thời sự, hình ảnh, video, truyền hình online trên Báo Điện Tử Một Thế Giới và hãy cùng Một Thế Giới làm báo

Chia sẻ Facebook