Gần 2.700 nhà đầu tư ngoại đổ vốn vào TP.HCM

Chia sẻ Facebook
20/08/2019 19:57:13

Trong 7 tháng đầu năm nay, TP.HCM đã có 2.668 trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục để góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước với tổng số tiền 2,6 tỉ USD. 

So với cùng kỳ, tăng hơn 28% về lượng nhà đầu tư và tăng gần 17% về vốn đầu tư. Tính chung cả vốn thu hút đầu tư nước ngoài qua cấp chứng nhận đăng ký đầu tư và vốn thu hút được qua hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong các doanh nghiệp trong nước, từ đầu năm 2019 đến nay, TP.HCM đã thu hút được 3,63 tỉ USD (tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm 2019).

678 dự án đầu tư nước ngoài được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại TP.HCM trong 7 tháng qua Ngọc Dương 678 dự án đầu tư nước ngoài được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại TP.HCM trong 7 tháng qua Ngọc Dương

Theo UBND TP.HCM, hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư đã góp phần hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế thành phố, tăng tỷ trọng xuất khẩu các sản phẩm chế biến có giá trị gia tăng cao, tăng trưởng sức hút đầu tư và cải thiện rõ rệt niềm tin của doanh nghiệp trong và ngoài nước vào môi trường đầu tư kinh doanh của thành phố. Để thu hút doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, trong thời gian tới, UBND TP.HCM cho biết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đơn giản hóa thủ tục hành chính, chuẩn bị quỹ đất sạch để đón nhà đầu tư phát triển dự án.

Ngoài ra, với doanh nghiệp trong nước, báo cáo của UBND TP.HCM cho thấy, 7 tháng của năm số vốn đăng ký và bổ sung là 556.489 tỉ đồng. Trong đó, thành phố có 24.529 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 396.074 tỉ đồng (tăng 0,9% số lượng và tăng 25,7% về vốn đăng ký so cùng kỳ năm trước). Có 71.874 lượt doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, trong đó vốn điều chỉnh bổ sung tăng 160.415 tỉ đồng (tăng 2,2% số lượt doanh nghiệp và bằng 63% vốn điều chỉnh bổ sung tăng so với cùng kỳ năm trước).

Chia sẻ Facebook
loading...