Game show: Càng nhảm càng... lên tốp đầu (!)

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 07:31:48

Thiếu vắng dần các chương trình có ý nghĩa xã hội hay truyền cảm hứng sống, những game show truyền hình giải trí hiện nay càng xàm, nhảm càng có chỉ số người xem lên tốp đầu

Chia sẻ Facebook