Galaxy M30s giá “mềm” lộ ảnh có camera sau kép

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 02:39:54

Hình ảnh được cho là vỏ bảo vệ của Samsung Galaxy M30s cho thấy điện thoại sẽ có camera sau kép.

Chia sẻ Facebook