FCM sẽ thoái toàn bộ vốn góp tại FECON...

Chia sẻ Facebook
16/03/2018 02:05:47

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản FECON (mã FCM - HSX) vừa thông qua chủ trương thoái toàn bộ vốn góp của FCM tại Công ty cổ phần Khoáng sản FECON Hải Đăng để tập trung nguồn vốn đầu tư cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

FECON Hải Đăng vận hành các dây chuyền khai thác và chế biến hiện đại, đảm bảo các quy định về môi trường

Công ty cổ phần khoáng sản FECON Hải Đăng có trụ sở tại Tĩnh Gia (Thanh Hóa), hoạt động trong lĩnh vực khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản (sắt, chì, kẽm, thiếc, mangan, titan, đồng, crôm); khai thác, chế biến và kinh doanh vật liệu xây dựng (đá, cát, xi măng, gạch, ngói).

FECON Hải Đăng là đơn vị sở hữu và khai thác các mỏ đá chất lượng cao tại Hà Nam, Thanh Hóa, Nghệ An và mỏ cát tại Hà Nội, Hà Nam để cung cấp nguyên vật liệu đầu vào cho hoạt động sản xuất của FCM. FECON Hải Đăng cũng là đơn vị tiên phong chế biến cát nhân tạo chất lượng cao với năng lực sản xuất đạt 8.400 m3/tháng.


FCM đã rót vốn đầu tư vào FECON Hải Đăng từ năm 2015 thông qua việc nắm giữ 55% cổ phần của công ty này.

Theo nghị quyết đã được thông qua, Hội đồng Quản trị FCM đã giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc FCM lựa chọn đối tác, thời điểm đàm phán, ký kết hợp đồng chuyển nhượng.

Số tiền thu về từ đợt thoái vốn này sẽ được tập trung đầu tư cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.


FCM cũng vừa ra thông báo về ngày đăng ký cuối cùng (26/3) để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm diễn ra vào ngày 28/4 tới. Nội dung đại hội nhằm báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; thông qua báo cáo tài chính năm 2017; thông qua việc trích lập các quỹ 2017; thông qua phương án chia cổ tức năm 2017, dự kiến mức cổ tức năm 2018 và các vấn đề khác.

Chia sẻ Facebook
loading...