Eximbank vẫn sở hữu vượt quy định tại Sacombank

Chia sẻ Facebook
19/04/2016 07:16:43

Theo tài liệu đại hội cổ đông thường niên 2016, Eximbank vẫn còn đang sở hữu 9,16% vốn cổ phần - mức vượt quá quy định - ở Sacombank.


Cụ thể, Ban kiểm soát Eximbank đánh giá hiện ngân hàng còn 2 chỉ tiêu chưa tuân thủ quy định tại Thông tư 36 của Ngân hàng Nhà nước bao gồm đầu tư 9,16% vốn vào Sacombank (quy định tối đa 5%) và tỷ lệ dư nợ cho vay chứng khoán trên tổng dư nợ 6,86% (quy định tối đa 5%).

Tài liệu này cũng cho biết, năm 2015 ngân hàng còn phải đối diện nhiều khó khăn trong công tác nhân sự cấp cao, truyền thông nên tất cả các chỉ tiêu đều không đạt kế hoạch như Đại hội cổ đông thông qua.

Tiêu biểu là tổng tài sản đạt 124.000 tỷ đồng, giảm 22% so với năm 2014. Huy động vốn giảm 3%, lợi nhuận trước thuế hợp nhất trong năm của ngân hàng đạt 61 tỷ đồng, giảm 83% so với năm trước, tương đương 6% kế hoạch năm.

Nợ xấu đến cuối 2015 của Eximbank là 1.575 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 1,86% trên tổng dư nợ.

Ngoài ra, Eximbank cho biết HĐQT ngân hàng cũng phải tập trung xử lý những tồn đọng cũ như điều chỉnh lợi nhuận từ những năm 2010-2013 mà chưa ghi nhận cho đến thời điểm 31/12/2015.

Chính điều này dẫn đến điều chỉnh hồi tố lợi nhuận chưa phân phối lũy kế tại cuối năm 2014 và khoản lỗ lũy kế đến cuối 2015 là 817 tỷ đồng. Những việc tồn đọng này vẫn cần tiếp tục xử lý sang năm 2016.

Số tồn tại, sai sót đến nay chưa khắc phục từ năm 2014 trở về trước còn khoảng 17% và của năm 2015 là 52% trong tổng số sai sót được phát hiện.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2016, Eximbank đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 142.500 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2015.

Các chỉ tiêu huy động vốn và tổng dư nợ cấp tín dụng lần lượt tăng 15% và 10% lên 113,500 tỷ và 105,805 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng dự kiến đạt 720 tỷ đồng.

Ban lãnh đạo ngân hàng cũng đề xuất Đại hội cổ đông cho phép huy động vốn để tiếp tục triển khai dự án tháp Eximbank tại 07 Lê Thị Hồng Gấm, quận 1, TP HCM.

Chia sẻ Facebook
loading...