Eximbank chưa hết sóng gió, Chủ tịch HĐQT lại xin từ chức

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 02:48:13

Ông Cao Xuân Ninh, Chủ tịch HĐQT Eximbank vừa có đơn xin từ nhiệm “ghế nóng” sau hơn một tháng nhận nhiệm vụ.

Chia sẻ Facebook