EVN: Coi tái cơ cấu là nhiệm vụ sống còn

16/08/2016 06:43:49

Trước những yêu cầu đổi mới phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế thị trường thời hội nhập, cũng giống như nhiều doanh nghiệp nhà nước khác, từ nhiều năm qua Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã nghiêm túc, nỗ lực thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương về tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp.

EVN xác định Tái cơ cấu là nhiệm vụ sống còn


Những kết quả bước đầu

Báo cáo của EVN cho thấy, trong giai đoạn 2012-2015, công tác thoái giảm vốn đã đạt được những kết quả tích cực. Cụ thể, đến hết năm 2014, Tập đoàn đã hoàn thành công tác thoái toàn bộ vốn ở 4 doanh nghiệp bất động sản và ngân hàng với hình thức đấu giá công khai, giá trị cổ phiếu bằng hoặc cao hơn mệnh giá. Hết năm 2015, EVN cũng đã thực hiện chuyển nhượng cổ phần giảm tỷ lệ sở hữu tại các công ty cổ phần như Bảo hiểm Toàn cầu; Ngân hàng An Bình; Tài chính Điện lực; Cơ điện miền Trung... Tổng giá trị thoái vốn, giảm vốn ngoài ngành nghề kinh doanh chính của EVN đạt trên 1.000 tỷ đồng.

Ông Dương Quang Thành - Chủ tịch HĐTV EVN - cho biết, tính đến hết năm 2015, EVN đã hoàn thành toàn bộ các nội dung của Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2012 - 2015 theo quyết định 1782 của Thủ tướng Chính phủ. Trọng tâm của giai đoạn này là thoái vốn toàn bộ các lĩnh vực không phải ngành nghề sản xuất chính và giảm vốn tại 07/07 công ty cổ phần. Tập đoàn đã hoàn thành thu hồi toàn bộ vốn đầu tư ngoài lĩnh vực sản xuất chính và có thặng dư.

Ngoài ra Tập đoàn cũng đã thực hiện tái cơ cấu các đơn vị và tái cơ cấu về quản trị doanh nghiệp. Trong đó nổi bật là việc thực hiện Điều lệ và Nghị định về Quy chế quản lý tài chính (đã được Chính phủ ban hành); EVN đã phê duyệt và chỉ đạo triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển của 5 tổng công ty điện lực (TCTĐL), Tổng công ty truyền tải điện quốc gia (EVNNPT); đảm bảo các điều kiện để 3 tổng công ty phát điện (GENCO) đi vào hoạt động ổn định.


Nhiệm vụ mới

Theo ông Thành, trong giai đoạn 2016-2020, EVN sẽ tiếp tục thực hiện tái cơ cấu với nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thành cổ phần hoá 3 tổng công ty phát điện. Việc sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc EVN sẽ tuân thủ các chỉ đạo của Chính phủ về nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động và đặc biệt cần phải đáp ứng yêu cầu hình thành thị trường bán buôn điện cạnh tranh và đạt mục tiêu đứng trong top 4 nước ASEAN về lĩnh vực điện lực ….

Để thực hiện được điều này, tái cơ cấu giai đoạn 2016-2020, EVN sẽ tập trung vào 3 vấn đề gồm Tái cơ cấu về tổ chức và sở hữu; ngành nghề kinh doanh; và quản trị doanh nghiệp. Đây là những bước đột phá nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng năng xuất lao động và công khai minh bạch hơn nữa thông tin hoạt động sản xuất kinh doanh của EVN.

Cụ thể, với khối phát điện, giai đoạn này tiến hành cổ phần hóa 3 Genco theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hiện nay EVN đang tiến hành các thủ tục CPH Genco 3 trong năm 2016, đang xác định giá trị doanh nghiệp để CPH Genco 1 và Genco 2 trong năm 2017 và 2018. EVN tiếp tục duy trì tỷ lệ sở hữu tại các Công ty liên kết như: Công ty CP Phong điện Thuận Bình để đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo.

Đối với khối truyền tải điện, EVN tiếp tục nắm giữ 100% vốn điều lệ tại EVNNPT như hiện nay; đồng thời, nghiên cứu các giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của EVNNPT để đảm bảo năng lực đầu tư phát triển lưới điện truyền tải trong giai đoạn tới. EVN đã chỉ đạo NPT tiến hành tái cơ cấu, trong đó sẽ tách biệt khâu quản lý vận hành hệ thống truyền tải điện và khâu dịch vụ sửa chữa nhằm tận dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, tiến tới có thể tiến hành cổ phần hoá và xã hội hoá khâu dịch vụ sửa chữa.

Đối với khối phân phối và kinh doanh điện, EVN sẽ thực hiện tách bạch về hạch toán chi phí giữa khâu phân phối và bán lẻ trong các TCTĐL từ năm 2016; bổ sung chức năng mua điện trên thị trường và quản lý thực hiện các Hợp đồng mua bán điện (PPA) hiện hữu; việc chuyển giao các PPA hiện hữu từ EVN về các TCTĐL sẽ bắt đầu áp dụng từ thời điểm vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam (VWEM). Tiến tới đối với khâu bán lẻ thuộc các TCTĐL sẽ thực hiện tách ra và CPH để cạnh tranh với các công ty kinh doanh điện khác khi triển khai thị trường bán lẻ cạnh tranh.

Bên cạnh việc tái cơ cấu về tổ chức và sở hữu, Tập đoàn cũng đẩy mạnh tái cơ cấu về quản trị doanh nghiệp:trong đó đặc biệt chú trọng đến hoàn thiện các qui chế, qui định, nâng cao hiệu quả sử dụng lao động, xây dựng và áp dụng KPI trong toàn Tập đoàn và cải cách cơ chế tiền lương, áp dụng cơ chế tiền lương đối với viên chức quản lý gắn với kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, năng suất lao động của đơn vị.


Tích cực triển khai

Hiện nay Tập đoàn đang triển khai việc tách bạch công tác sửa chữa, bảo dưỡng lưới điện phân phối, truyền tải và các nhà máy điện với công tác quản lý vận hành. Tại mỗi đơn vị đều có bộ phận thực hiện nhiệm vụ này, điều này dẫn đến việc sử dụng lao động sửa chữa chưa hiệu quả, việc đầu tư trang thiết bị phục vụ sửa chữa dàn trải, không có điều kiện tập trung đầu tư hiện đại hóa. Đối với khâu phát điện EVN đã thí điểm thành lập công ty cổ phần dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc để cung cấp dịch vụ sửa chữa chung cho các nhà máy điện (NMĐ) khu vực miền Bắc, Công ty dịch vụ sửa chữa NMĐ thuộc GENCO3 để chuyên môn hóa công tác sửa chữa và tăng năng suất lao động. Trong thời gian tới EVN sẽ nghiên cứu phương án tách bạch công tác sửa chữa, bảo dưỡng lưới điện phân phối, truyền tải với công tác quản lý vận hành; tiến tới chuyển bộ phận này thành đơn vị cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng độc lập, EVN và các Tổng công ty trực thuộc sẽ thuê ngoài dịch vụ này.

Việc tách bạch này giúp quá trình giám sát và phân tách các chi phí đầu vào của EVN được rõ ràng và minh bạch. Đây chính là một bước tiến lớn để tiến tới thị trường bán lẻ điện cạnh tranh.

Theo ông Thành, tái cơ cấu là một quá trình không thể chủ quan, duy ý chí, tái cơ cấu phải đảm bảo cung cấp đủ điện cho nền kinh tế quốc dân, không ảnh hưởng xấu đến các khách hàng và đối tác, không tăng thêm các chi phí và giảm thiểu phát sinh các đầu mối quản lý trung gian. Mặc dù còn khó khăn nhưng EVN sẽ tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công Thương.

Ông Dương Quang Thành - Chủ tịch HĐTV EVN:

Về vấn đề tái cơ cấu, Tập đoàn EVN đang đi đúng hướng và đúng lộ trình đề ra. Chúng tôi đã xác định rất rõ "tái cơ cấu Tập đoàn không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà là sự sống còn của Tập đoàn”.