EVN cảnh báo ngừng cấp điện nếu dùng thiết bị điện chứa bản đồ 'đường lưỡi bò'

Chia sẻ Facebook
08/11/2019 19:41:32

EVN cho biết thị trường miền Nam vừa xuất hiện loại thiết bị biến đổi điện mặt trời xuất xứ từ nước ngoài, có ứng dụng phần mềm chứa hình ảnh bản đồ có “đường lưỡi bò”.

Tập đoàn Điện lực (EVN) vừa có cảnh báo và chỉ đạo đến các đơn vị thành viên liên quan đến tình trạng tại khu vực miền Nam xuất hiện thiết bị điện có bản đồ đường lưỡi bò .

Cảnh báo của ngành điện nêu thị trường khu vực miền Nam vừa xuất hiện loại thiết bị biến đổi điện mặt trời (gọi là inverter) xuất xứ từ nước ngoài, có ứng dụng phần mềm để theo dõi vận hành hệ thống điện mặt trời trên mái nhà, có chứa hình ảnh bản đồ có “đường lưỡi bò”.

Sự việc này, theo EVN, là một thủ đoạn tuyên truyền xuyên tạc của nước ngoài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc gia và chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam, vi phạm quy định của pháp luật hiện hành.

Trước tình hình đó, EVN yêu cầu các đơn vị thành viên và người đại diện phần vốn của EVN khẩn trương và nghiêm túc thực hiện chỉ đạo để ngăn chặn việc tuyên truyền hình ảnh đường lưỡi bò trên các thiết bị, phần mềm.

Theo đó, các đơn vị cần kiểm tra, rà soát tất cả các trang thiết bị, phần mềm, tài liệu kỹ thuật nhằm phòng ngừa khi mua sắm, kịp thời phát hiện và loại bỏ hình ảnh bản đồ có “đường lưỡi bò” tại đơn vị. Cùng với đó, cần phổ biến, quán triệt đến tất cả cán bộ, công nhân viên thuộc đơn vị để biết và phòng ngừa nhằm tránh mua sắm, sử dụng các thiết bị, phần mềm chứa hình ảnh bản đồ có “đường lưỡi bò”.

EVN cũng yêu cầu phải thực hiện tuyên truyền trên trang web chăm sóc khách hàng và các phương tiện thông tin khác của đơn vị về việc không mua sắm, sử dụng các thiết bị, phần mềm, tài liệu kỹ thuật chứa hình ảnh bản đồ có “đường lưỡi bò” để các đối tác, khách hàng sử dụng điện được biết.

"Trường hợp phát hiện các thiết bị, phần mềm, tài liệu kỹ thuật của đối tác, khách hàng sử dụng điện chứa hình ảnh bản đồ có “đường lưỡi bò”, đơn vị báo cáo và phối hợp với chính quyền địa phương làm việc với đối tác, khách hàng sử dụng điện để yêu cầu loại bỏ hình ảnh xuyên tạc hoặc chấm dứt sử dụng các thiết bị, phần mềm, tài liệu kỹ thuật nêu trên. Nếu đối tác, khách hàng sử dụng điện không hợp tác và khắc phục, đơn vị ngừng thực hiện giao dịch, mua bán hoặc cung cấp các dịch vụ điện liên quan", chỉ đạo nêu rõ.

Thời gian gần đây, hình ảnh bản đồ đường lưỡi bò phí pháp liên tiếp xuất hiện trên nhiều sản phầm, ấn phẩm văn hoá, giáo dục từ bản độ định vị trên xe ô tô, đồ chơi giáo dục sớm, đến trong các bộ phim chiếu rạp… Các cơ quan chức năng đã yêu cầu tịch thu các sản xuất có sử dụng hình ảnh bản đồ đường lưỡi bò phi pháp như xe ô tô, giáo trình, đồ chơi...

Chia sẻ Facebook
loading...