EuroCham chia sẻ kinh nghiệm xây dựng smart city tại châu Âu

01/07/2017 04:05:52

Trong thành phố thông minh, con người và tri thức là trung tâm, còn hợp tác và kết nối là giá trị cốt lõi.


Để nắm bắt cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và giải quyết nhiều vấn đề kinh tế xã hội khác, TP.HCM đã nỗ lực thực hiện một loạt hành động và sáng kiến nhằm khuyến khích các đô thị phát triển thành thành phố thông minh như Internet vạn vật (IoT), chính phủ điện tử, dịch vụ kết nối...

Nhằm góp phần vào sự phát triển chung của Thành phố, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) phối hợp với Tiểu ban Công nghệ thông tin và Truyền thông (OTCSC) tổ chức buổi hội thảo về An ninh mạng, Internet vạn vật và các dịch vụ kết nối hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố thông minh.

Phó Chủ tịch EuroCham Võ Quang Huệ phát biểu chào mừng.


Tại hội thảo, các diễn giả đã giới thiệu nhiều giải pháp đã triển khai thành công ở một số đô thị châu Âu, đồng thời đề xuất những sáng kiến cần thiết cho sự đổi mới nhằm hỗ trợ TP.HCM xây dựng thành phố thông minh với các đề tài cụ thể ở lĩnh vực vận tải (quản lý bãi đỗ xe thông minh, quản lý giao thông thông minh), năng lượng (lưới điện thông minh, đồng hồ nước thông minh) và an ninh (camera an ninh công cộng, các dịch vụ khẩn cấp, đối ứng thiên tai).

Việc xây dựng thành phố thông minh sẽ tập trung vào 4 mảng chính gồm:
  1. Con người: nguồn nhân lực có khả năng làm việc, có sự hòa hợp giữa người lao động và công việc.
  2. Công nghệ: tăng cường và thu hút các hoạt động R&D, khuyến khích đổi mới, hợp tác và chuyển giao tri thức.
  3. Doanh nghiệp: tăng cường phát triển các doanh nghiệp hiện có và hình thành thêm doanh nghiệp khởi nghiệp, start-up trong chuỗi cung ứng.
  4. Các yếu tố nền tảng: cơ sở hạ tầng, điều kiện và môi trường sống.

Trong thành phố thông minh, con người và tri thức là trung tâm, còn hợp tác và kết nối là giá trị cốt lõi. Các bên cần chia sẻ tham vọng, cam kết thực hiện mục tiêu và tạo ra lợi ích cho tất cả các đối tác tham gia. 


Về chiến lược an toàn mạng cho thành phố thông minh, cơ quản quản lý Nhà nước sẽ cần xây dựng cơ chế tiếp cận an toàn dữ liệu, định nghĩa tiêu chuẩn an toàn ICT tối thiểu, xây dựng khả năng ứng phó sự cố, tăng cường khả năng nhận thức cho lực lượng lao động. Bên cạnh đó, cơ quan quản lý Nhà nước cũng cần tăng cường thêm sự hợp tác với các nhà nghiên cứu và doanh nghiệp, cải thiện hơn nữa môi trường kinh doanh, cho phép các sản phẩm và dịch vụ phát triển mạnh và thúc đẩy quá trình chuyển giao tri thức.