EU trở thành quan sát viên của Tổ chức chống tham nhũng GRECO

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 07:53:44

Hội đồng Bộ trưởng đại diện cho các quốc gia thành viên của Hội đồng châu Âu vừa thông qua quyết định chấp nhận yêu cầu để Liên minh châu Âu trở thành quan sát viên của Nhóm các quốc gia chống tham nhũng (GRECO).

Chia sẻ Facebook