Eo biển Hormuz - “nút thắt” chiến lược trong căng thẳng Mỹ - Iran

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 01:12:12

 Mặc dù chỉ là tuyến hàng hải nhỏ hẹp, song eo biển Hormuz đóng vai trò quan trọng đối với nguồn cung dầu mỏ toàn cầu và có thể thổi bùng căng thẳng Mỹ - Iran.

Chia sẻ Facebook