Đường sắt tốc độ cao 200-350km/h: Chờ người dám quyết

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 03:05:27

Việc Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra quan điểm thẳng thắn về đầu tư đường sắt tốc độ cao đã cho thấy trách nhiệm của cơ quan tham mưu về chính sách. Còn việc đúng sai ra sao sẽ cần người dám quyết.

Chia sẻ Facebook