Dưới 16 tuổi phạm tội hiếp dâm sẽ không bị xử lý hình sự?

21/10/2016 01:20:00

Trong tờ trình của Chính phủ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015 (BLHS), đã đề xuất người đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm một số tội không bị xử lý hình sự.


Nhiều ý kiến ủng hộ

Theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, quy định tại khoản 2 Điều 12 của BLHS năm 2015 đã mở rộng phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi đối với một số tội. Theo đó, các em phải chịu trách nhiệm hình sự cả đối với tội ít nghiêm trọng và tội nghiêm trọng thuộc 3 tội danh: Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác; Hiếp dâm; Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Do vậy, Chính phủ đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 12 của BLHS năm 2015 theo hướng người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng như tinh thần quy định của BLHS năm 1999 nhưng trong phạm vi những tội danh cụ thể. Dự thảo luật đã thể hiện theo hướng này.

Bà Lê Thị Nga - Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội (cơ quan thẩm tra dự án luật) cho biết: Đa số ý kiến Uỷ ban Tư pháp tán thành với loại ý kiến là không xử lý hình sự hành vi Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác, Hiếp dâm, Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thuộc loại tội ít nghiêm trọng, tội nghiêm trọng với những lý do như đã nêu trong Tờ trình của Chính phủ.

Cũng theo bà Nga, có ý kiến cho rằng, đây là vấn đề có liên quan đến chính sách hình sự đã được Quốc hội khóa XIII thông qua. Bên cạnh đó, thời gian qua hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong học đường, hiếp dâm, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản do người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện có xu hướng gia tăng… nên cần thiết phải giữ quy định này để giáo dục, cải tạo người phạm tội và nâng cao tính phòng ngừa, răn đe.

Quốc hội thảo luận ở tổ sáng 21.10.


Không nhất thiết phải xử lý hình sự

Trao đổi với phóng viên Dân Việt bên hành lang Quốc hội, ông Nguyễn Văn Luật - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội - cho biết: BLHS năm 2015, có 3 tội danh là Cố ý gây thương tích hoặc tổn hại cho sức khỏe người khác; Hiếp dâm và Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, nếu người đủ 14 đến dưới 16 tuổi mà họ có hành vi vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự.

Trong tờ trình của Chính phủ và phương án Chính phủ đề nghị sửa là tiếp tục kế thừa quy định của BLHS năm 1999, sẽ loại 3 tội danh trên không xử lý hình sự với người đủ 14 đến dưới 16 tuổi. Điều đó có nghĩa là người đủ 14 đến dưới 16 tuổi phạm vào 3 tội danh trên sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự. Nếu họ vi phạm sẽ có những biện pháp khắc như giáo dục, xử lý hành chính.

Ông Luật cũng cho biết, trong thực tiễn cũng có những người đủ 14 đến dưới 16 tuổi phạm vào những tội trên, nhưng xảy ra không nhiều.

"Kế thừa những quy định của BLHS năm 1999, nhất quán trong chính sách của Đảng và Nhà nước khi xử lý người chưa thành niên phạm tội là hạn chế tới mức tối đa hình phạt tù hoặc trách nhiệm hình sự, mà áp dụng các biện pháp như giáo dục, kết hợp với gia đình, nhà trường, xã hội hướng thiện họ sửa chữa, chứ không nhất thiết xử lý bằng hình sự mới có tác dụng" - ông Luật nói.

Ông Luật cho biết thêm, trong quá trình Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ trẻ em cũng có nhiều ý kiến của đại biểu Quốc hội nói trong điều kiện hiện nay tâm sinh lý của người chưa thành niên phát triển sớm, cần phải xem xét yếu tố này.

"Hiện nay Quốc hội đang xem xét, thảo luận Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015, vấn đề này sẽ được các đại biểu tiếp tục xem xét một cách thận trọng, để có quy định hợp lý" - ông Luật cho biết.