Được vay ưu đãi từ Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chia sẻ Facebook
22/04/2016 01:35:02

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ đủ điều kiện có thể được vay vốn với mức lãi suất ưu đãi từ Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.


Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEDF) được thành lập theo Quyết định số 601/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Sáng nay, SMEDF đã chính thức ra mắt với vốn điều lệ ban đầu là 2000 tỉ đồng.


Mục đích hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp là giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng lực cạnh tranh, chú trọng tới đổi mới phát triển sản phẩm có tính cạnh tranh cao và thân thiện với môi trường; đầu tư, đổi mới trang thiết bị kỹ thuật, công nghệ tiên tiến; phát triển công nghiệp hỗ trợ; nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp.

Dự kiến, Quỹ sẽ cho những doanh nghiệp vay vốn ưu đãi mức lãi suất ưu đãi 5,5% đối với khoản vay ngắn hạn và 7 % với khoản vay trung và dài hạn.


Các doanh nghiệp nhỏ và vừa được Quỹ ưu tiên cho vay nếu đáp ứng các tiêu chí như sản xuất các sản phẩm chất lượng cao, vật liệu mới, năng lượng mới; Có tính đổi mới trang thiết bị, kỹ thuật làm tăng năng suất lao động; Tạo việc làm và yếu tố về giới, sử dụng lao động nữ...


Doanh nghiệp nhỏ và vừa có dự án, phương án sản xuất - kinh doanh khả thi được hỗ trợ vay vốn từ Quỹ, thì không được hỗ trợ vay vốn ưu đãi từ các tổ chức tín dụng khác của Nhà nước.

Chia sẻ Facebook
loading...