Đừng đối xử với vợ kiểu 'lật bánh tráng' như Vũ trong 'Về nhà đi con' vì sai nhiều lần sẽ không còn cơ hội đúng nữa đâu

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 07:47:52

Nếu tình yêu gói gọn là lời hứa 'em yêu anh - anh yêu em' thì hôn nhân đòi hỏi bạn phải đảm bảo rằng: không yêu 1 ai khác.

Chia sẻ Facebook