Dựa vào dân để xây dựng Đảng là điểm mới của Đại hội XIII

Chia sẻ Facebook
22/01/2021 16:47:42

Những nội dung cơ bản về Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, sẽ khai mạc trong vòng 2 ngày tới, được Ban tổ chức Đại hội công bố tại buổi họp báo chiều 22/1.

16h20


Ông Nguyễn Xuân Thắng trả lời về những điểm mới trong công tác xây dựng Đảng được thể hiện trong dự thảo văn kiện Đại hội XIII.

Theo ông Thắng, trong văn kiện Đại hội XII của Đảng nhấn mạnh công tác xây dựng Đảng. Trong xây dựng Đảng nhấn mạnh công tác cán bộ là then chốt, gắn với đó là học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực tế vừa qua, trong tổng kết, chúng ta tiếp tục nhấn mạnh công tác xây dựng Đảng toàn diện về mọi mặt, cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Công tác xây dựng Đảng gắn với công tác phòng chống tham nhũng, đẩy mạnh kiểm tra giám sát, công tác dân vận.

“Nói tóm lại, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng. Đó là điểm mới của Đại hội này”, ông Thắng nhấn mạnh.

16h05


Báo Lao động : Xin hỏi Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng: Trong thời gian diễn ra đại hội, hoạt động chống phá Đại hội Đảng trên không gian mạng có những diễn biến phức tạp. Xin Bộ trưởng cho biết, Bộ có lường trước các tình huống có thể xảy ra và có những biện pháp gì ứng phó hay không?

Tại Đại hội Đảng lần này, Trung tâm báo chí sẽ hoạt động như thế nào, hoạt động cung cấp thông tin có gì mới? Các nội dung nghị sự của đại hội có được cung cấp kịp thời cho báo chí để chuyển tải đến nhân dân và bạn đọc?

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tại Đại hội Đảng lần này báo chí nước ngoài vào Việt Nam đưa tin có hạn chế hơn. Vậy, Bộ trưởng có thể cho biết, việc cập nhật các thông tin chính thức về đại hội để truyền thông quốc tế hiểu rõ hơn về hoạt động của Đại hội Đảng được thực hiện như thế nào? Nhiều trang thông tin chuyên biệt về Đại hội XIII đã được vận hành, Bộ trưởng đánh giá như thế nào về hoạt động của những chuyên trang này?

Đề nghị đồng chí thông tin sâu hơn về những điểm mới về công tác xây dựng Đảng trong dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII?


Hãng thông tấn Nga Sputnik đặt câu hỏi về điểm khác biệt trong tổ chức Đại hội Đảng khi có đại dịch Covid-19 đang diễn ra và những điểm mới trong công tác đại hội lần này?


Báo Tuổi trẻ TP.HCM nêu câu hỏi: Công tác nhân sự chuẩn bị như thế nào, có gì khác biệt so với trước? Nội dung nổi bật nào qua góp ý được đưa vào dự thảo văn kiện?


Vnxpress : 1/ Hội nghị Trung ương 15 đã thông qua nhân sự là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII thuộc trường hợp đặc biệt tái cử khóa XIII và danh sách đề cử vào chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ khóa XIII với số phiếu tập trung rất cao. Xin cho biết số lượng các Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII thuộc trường hợp đặc biệt tái cử khóa XIII? Danh sách đề cử vào các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ khóa XIII gồm bao nhiêu người?

2/ Xin ông cho biết, theo chương trình dự kiến, Đại hội XIII có xem xét vấn đề sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng hay giữ nguyên như hiện hành?

15h55


Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính thông báo về thành phần, cơ cấu đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng:
Ông Chính cho biết, tổng đại biểu tham dự có 1.587 người, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trong cả nước, tăng gần 80 đại biểu so với Đại hội XII, đông nhất trong 13 kỳ Đại hội Đảng toàn quốc.

Trong đó, đại biểu đương nhiên chiếm tỷ lệ 12,04%; đại biểu được bầu tại các đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương 87,02%; đại biểu chỉ định 0,95%; đại biểu nữ 13,99%; là người dân tộc thiểu số 11,03%; là Anh hùng LLVT 0,19%; là nhà giáo ưu tú 0,82%; là thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú 0,95%.

Ông Mai Văn Chính, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại họp báo.

Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: đại biểu là giáo sư, phó giáo sư chiếm 4,47%; tiến sĩ 12,54%; thạc sĩ 54,69%; đại học 32,77%.

Về trình độ lý luận chính trị, đại biểu có trình độ cử nhân, cao cấp chiếm 99,49%; trung cấp 0,38%; sơ cấp 0,13%.

Về độ tuổi, đại biểu dưới 40 chiếm 3,59%, trên 70 chiếm 0,19%, độ tuổi trung bình là 52,18, đại biểu cao tuổi nhất là 77 tuổi, thấp tuổi nhất là 34 tuổi.

Về thời gian vào Đảng: đại biểu kết nạp Đảng từ tháng 8/1954 đến tháng 4/1975 chiếm 0,38%; từ tháng 5/1975 đến tháng 12/1986 chiếm 13,36%; từ tháng 1/1987 đến nay chiếm 86,26%.

15h48


Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Đắc Vinh thông tin về công tác tham mưu, tổ chức phục vụ Đại hội XIII của Đảng.

Theo ông Vinh, Đại hội XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa lịch sử; là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta, có ý nghĩa định hướng tương lai, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước. Công tác chuẩn bị Đại hội đã được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đặc biệt quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, sát sao.

Về việc chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIII, ông Vinh cho hay, các dự thảo văn kiện trình Đại hội lần này đã được tiến hành rất công phu, bài bản, chu đáo; là kết tinh trí tuệ và sức sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Ông Nguyễn Đắc Vinh, Phó Chánh Văn phòng Trung ương thông tin tại cuộc họp báo.

Hội nghị Trung ương 14 (tháng 12/2020), Ban Chấp hành Trung ương đã thông qua nội dung các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng gồm 5 tài liệu:


- Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.
- Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030.
- Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.
- Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII.
- Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Tại Hội nghị Trung ương 15 (ngày 16 - 17/1/2021), Ban Chấp hành Trung ương đã thông qua dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Văn phòng Trung ương Đảng đã phối hợp hoàn thiện các văn bản; tiến hành in ấn tài liệu. Đến nay, công việc đã hoàn tất; các tài liệu chính của Đại hội đã được gửi tới các đại biểu từ ngày 17/1 để nghiên cứu. Trước đại hội, toàn bộ tài liệu của đại hội sẽ được gửi cho đại biểu.

Về công tác tổ chức, phục vụ Đại hội XIII, ông Vinh cho biết, tới nay công tác chuẩn bị đã sẵn sàng mọi điều kiện với chất lượng cao nhất để tổ chức Đại hội thành công.

Về nội dung, chương trình đại hội, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng cho biết, đại hội diễn ra trong 9 ngày, từ 25/1 đến 2/2 tại Thủ đô Hà Nội. Trong đó, phiên trù bị tổ chức vào ngày 25/1, khai mạc chính thức vào ngày 26/1; dự kiến bế mạc vào sáng 2/2.

Nội dung, chương trình tập trung kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011- 2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045; kiểm điểm công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khoá XII; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Về công tác tổ chức, phục vụ đại hội, ông Vinh cho biết, một số điểm mới và được bổ sung để phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19.

Công tác chăm sóc sức khỏe đại biểu cũng được Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đặc biệt quan tâm.

15h30


Mở đầu họp báo, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng (Tổ trưởng Tổ Biên tập Văn kiện) thông báo một số điểm mới mang tính đột phát trong dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại họp báo

Ông Thắng khái quát lại quá trình xây dựng và lấy ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Quá trình góp ý văn kiện được triển khai thực hiện nhiều vòng. Trước khi lấy ý kiến tại Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở Trung ương đã cho ý kiến. Sau đó, dự thảo văn kiện cũng được đưa ra lấy ý kiến tại Đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở và Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương.

Dự thảo văn kiện được đưa ra lấy ý kiến toàn dân, trước hết là ĐBQH, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội.

Đến nay đã có dự thảo hoàn chỉnh. Trong đó, dự thảo văn kiện có cập nhật tình hình thực tiễn của đất nước, đặc biệt là tình hình trong năm 2020 để thấy rõ sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân ta. Cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch như chống giặc, vừa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh.

Phóng viên trong và ngoài nước tham dự cuộc họp báo

Ông Nguyễn Xuân Thắng phân tích về hai nội dung cơ bản nhất của dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII. Thứ nhất, dự thảo văn kiện lần này tự đánh giá, rút ra bài học, dự báo định hướng và các đột phá phát triển đều nhấn mạnh khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam - nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Thứ hai, nhân dân là trung tâm trong sự nghiệp tiếp tục đẩy mạnh đồng bộ toàn diện công cuộc đổi mới.

Ông Thắng nhấn mạnh, dân là gốc, sức mạnh của nhân dân giữ vai trò quan trọng.

Điều này được thể hiện rõ ở các bài học được rút ra từ nhiệm kỳ này. Bài học đầu tiên là tăng cường chỉnh đốn Đảng toàn diện về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Công tác xây dựng Đảng gắn liền với cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí đạt hiệu quả rõ rệt đã củng cố niềm tin của nhân dân.

15h23

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cắt băng khai trương Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội XIII của Đảng.


Xem đầy đủ :


Phát biểu tại lễ khai trương Trung tâm báo chí và họp báo trước Đại hội XIII của Đảng chiều 22/1, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng thông tin một số nội dung về công tác tuyên truyền Đại hội XIII.

Trong thời gian qua, Ban Tuyên giáo Trung ương đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị bộ, ngành, địa phương và các cơ quan báo chí tập trung triển khai công tác tuyên truyền Đại hội XIII bảo đảm chất lượng, hiệu quả, toàn diện, đúng yêu cầu đặt ra.

Ban Tuyên giáo Trung ương đã chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền kịp thời, nhanh nhạy, linh động, sáng tạo.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Lê Mạnh Hùng thông tin một số nội dung về công tác tuyên truyền Đại hội XIII

“Với tinh thần trách nhiệm cao, các báo đã đăng dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Thông qua việc lập nhiều chuyên trang, chuyên mục, các cơ quan báo chí phản ánh, tập hợp nhiều ý kiến tâm huyết của các tầng lớp nhân dân góp ý vào dự thảo các văn kiện, trong đó có nhiều ý kiến đề xuất, kiến giải những vấn đề xác đáng, có giá trị về lý luận và thực tiễn, thể hiện trí tuệ, sự nghiêm túc trong nghiên cứu, tâm huyết, trách nhiệm trong góp ý vào dự thảo văn kiện của các tầng lớp nhân dân”, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh.

Đặc biệt, từ ngày 3/10/2020, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã mở chuyên trang điện tử “Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIII”. Đây là kênh thông tin chính thống về Đại hội XIII của Đảng. Đến nay Trang tin này đã đăng tải hơn 7.000 tin, bài, hơn 600 tư liệu văn kiện, gần 100 video clip, gần 450 tin, bài dưới hình thức giọng nói, với 6 thứ tiếng (tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha và Tiếng Nga); đạt mức 1 triệu lượt truy cập mỗi ngày.

Ban Tuyên giáo Trung ương đã chỉ đạo, phối hợp, tổ chức tốt công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại; đấu tranh có hiệu quả, phản bác các luận điểm sai trái về Đại hội XIII của Đảng.

Đồng thời, tổ chức và vận hành Trung tâm báo chí Đại hội XIII của Đảng.

Trung tâm Báo chí bảo đảm tốt nhất các điều kiện cho gần 500 phóng viên, kỹ thuật viên của 191 cơ quan báo chí trong nước; hơn 60 phóng viên của 26 hãng thông tấn, báo chí nước ngoài tác nghiệp trực tiếp và gần 100 phóng viên của 84 hãng thông tấn, báo chí nước ngoài tác nghiệp trực tuyến... đưa tin về Đại hội.

Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đã hoàn thành việc trưng bày sách, báo và in sách, sao phim làm quà tặng Đại biểu dự Đại hội XIII. Bộ TT&TT là cơ quan chủ trì và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan lựa chọn, thẩm định và trưng bày sách, báo.

Cùng với đó là biên soạn và phát hành một số ấn phẩm tài liệu tuyên truyền về Đại hội XIII của Đảng.

Theo ông Lê Mạnh Hùng, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, các ngành đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác tuyên truyền về Đại hội XIII theo sự chỉ đạo của Trung ương.

14h: Khai trương trung tâm báo chí Đại hội XIII phục vụ 500 phóng viên, nhà báo

Ban Tổ chức Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam đã chính thức khai trương trung tâm báo chí Đại hội.

Đến nay đã có gần 500 phóng viên, kỹ thuật viên trong nước; hơn 60 phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của các hãng thông tấn nước ngoài thường trú tại Việt Nam đăng ký tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Cùng với đó, hơn 60 phóng viên các nước đăng ký theo dõi, đưa tin về Đại hội bằng hình thức trực tuyến.

Các phóng viên trong nước và quốc tế tham gia tác nghiệp tại Đại hội được xét nghiệm Covid-19 theo yêu cầu của Ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIII.

Tại trung tâm báo chí, phóng viên được cung cấp máy tính, đường truyền Internet và các điều kiện kỹ thuật tác nghiệp khác. Về thông tin, hình ảnh, âm thanh sạch cũng sẽ được cung cấp miễn phí để các cơ quan báo chí khai thác, sử dụng.


Trần Thường - Thu Hằng - Phạm Hải

Chia sẻ Facebook