Dự thảo sửa đổi Thông tư 36

Chia sẻ Facebook
24/03/2016 12:20:34

Muốn hệ thống ngân hàng hoạt động lành mạnh thì NHNN với tư cách là nhà tổ chức và quản lý thị trường phải đưa ra các luật lệ và giám sát chặt chẽ sự tuân thủ các luật lệ này để đảm bảo cuộc chơi diễn ra an toàn, lành mạnh theo đúng nghĩa ở tầm vĩ mô.

Sửa đổi Thông tư số 36 sẽ giúp để cảnh báo, phòng ngừa, kiểm soát tốt hơn các rủi ro tiềm ẩn và bảo đảm an toàn hoạt động của các tổ chức tín dụng (TCTD), bảo vệ tốt nhất tiền gửi của nhân dân.

"Dự thảo Thông tư sửa đổi với việc tăng hệ số rủi ro về các khoản phải đòi bất động sản từ 150% lên 250% nếu được thông qua sẽ có tác động đáng kể đến dư nợ tín dụng ở lĩnh vực BĐS. Ước tính dư nợ tín dụng ở lĩnh vực này sẽ giảm khoảng 40.000 tỷ đồng".

Về lý thuyết, rủi ro thanh khoản có thể xảy ra khi sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung, dài hạn. Nhưng trên thực tế, điều này còn phụ thuộc vào việc nguồn vốn huy động ngắn hạn sẽ đi đâu tiếp?

Ngân hàng Nhà nước vừa đưa ra dự thảo nâng hệ số rủi ro của các khoản cho vay bất động sản, đang khiến không ít doanh nghiệp thấy lo lắng.

Sửa Thông tư 36 “không giảm tín dụng cho bất động sản” Lần đầu tiên Ngân hàng Nhà nước phân tích khá toàn diện về định hướng “siết” tín dụng bất động sản...

Dự thảo sửa đổi Thông tư 36 là thông tin vĩ mô đáng chú ý nhất trong tháng 2. Theo BVSC, nếu các điều khoản được giữ nguyên như trong dự thảo, dự báo thị trường bất động sản sẽ là đối tượng chịu ảnh hưởng nhiều nhất cả về phía cung và phía cầu.

Ông Nguyễn Trần Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho rằng, thị trường bất động sản rất nhạy cảm nên ngành ngân hàng nên thận trọng.

Nhiều người cho rằng việc Ngân hàng (NH) Nhà nước đưa ra dự thảo 36 là một động thái của NH nhằm siết dòng vốn vào bất động sản (BĐS). Đây có là cơ hội cho thị trường?

Nếu ngân hàng nhà nước ban hành thông tư 36 sửa đổi siết một phần vốn vào thị trường bất động sản, nó sẽ ảnh hưởng ngay lập tức trong ngắn hạn đối với thị trường, giá nhà ở trong năm nay sẽ có biến động theo hướng tăng do lãi suất cho vay BĐS có khả năng sẽ tăng.

Chia sẻ Facebook
loading...