DPR ước lãi trước thuế 275 tỷ năm 2018, dự chi trên 160 tỷ tạm ứng cổ tức

14/11/2018 03:49:01

Ngày 13/11 vừa qua, CTCP Cao su Đồng Phú (HOSE: DPR) đã công bố nghị quyết HĐQT thông qua tiến độ sản xuất kinh doanh 10 tháng đầu 2018 và thống nhất tạm ứng cổ tức tiền mặt cho năm 2018 với tỷ lệ 40%.

DPR ước lãi trước thuế 275 tỷ năm 2018, dự chi trên 160 tỷ tạm ứng cổ tức

Theo đó, DPR ước đạt lãi trước thuế 269 tỷ đồng cho 10 tháng đầu 2018. Tuy nhiên, Trong 2 tháng cuối năm, Công ty chỉ ước đạt khoảng 6 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế để kết thúc năm với số lãi là 275 tỷ đồng.

Tiến độ sản xuất kinh doanh 10 tháng và ước thực hiện cả năm 2018

VINAMILK ƯU ĐÃI ĐẾN 23%. Nhập mã SUAKEM04 tặng 6% cho đơn hàng từ 430K

Nguồn: Nghị quyết HĐQT của DPR

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, HĐQT Công ty cũng thống nhất tạm ứng cổ tức 2018 với tỷ lệ 40%, bằng tiền mặt.

Cùng với đó, DPR cũng thông qua phương án mở rộng Khu Công nghiệp Bắc Đồng Phú và Nam Đồng Phú với tổng diện tích 610 ha và tiến hành xây dựng kho bãi tại Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư trong năm 2019.

Ngoài ra, cuộc họp HĐQT lần này cũng thống nhất thực hiện các thủ tục để bổ nhiệm ông Lưu Minh Tuyến - Trưởng phòng Kỹ thuật - Nông nghiệp giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Vĩnh Thịnh