Đột kích cơ sở “gột” lợn liên quan đến việc nữ kiểm dịch viên bị đình chỉ

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 07:59:55

Sau khi mua gom lợn từ khắp nơi về “gột”, cung cấp cho các cở sở quay lợn tại Lạng Sơn nhưng cơ sở chăn nuôi không lưu giữ các hồ sơ pháp lý...

Chia sẻ Facebook