Đông Triều hướng tới nông thôn tiên tiến

Chia sẻ Facebook
17/06/2015 01:24:06

Bà Nguyễn Thị Huân, Bí thư Huyện ủy Đông Triều khẳng định, qua 4 năm triển khai Chương trình xây dựng NTM, đến hết năm 2014, huyện Đông Triều đã hoàn thành 352/361 tiêu chí và 730/741 chỉ tiêu. Toàn huyện có 15/19 xã đạt tiêu chí xã NTM, đạt 78,9%.

Là huyện nông nghiệp nằm trong tỉnh công nghiệp - dịch vụ, song Đông Triều đã phát huy được sức mạnh nội lực, thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng NTM và là huyện đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh trở thành huyện NTM.

Diện mạo mới từ NTM

Xã Hưng Đạo (huyện Đông Triều) bước vào thực hiện Chương trình NTM với xuất phát điểm thấp, kinh tế nông nghiệp của xã chậm đổi mới, hạ tầng nông thôn yếu kém, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn…

Vì thế, năm 2010, triển khai thực hiện Chương trình NTM, xã Hưng Đạo đã quán triệt để mọi người dân hiểu đúng thực tế xã mình, trên cơ sở đó có hướng đi phù hợp nhất.

Ông Nguyễn Văn Đảm, Chủ tịch UBND xã Hưng Đạo, cho biết: Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, Đảng uỷ xã Hưng Đạo đã xây dựng và ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng NTM đến năm 2020, thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng NTM của xã, phấn đấu về đích NTM trong năm 2013 (về trước chỉ tiêu huyện giao 1 năm).

Để làm được điều đó, xã Hưng Đạo tập trung chỉ đạo công tác quy hoạch xây dựng NTM gắn với đổi mới tổ chức SX, tăng cường ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ vào nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn.

Sức lao động nhờ đó được giải phóng để chuyển đổi sang công nghiệp, thương mại, dịch vụ…

Trong những năm qua, tổng diện tích gieo trồng hằng năm của Hưng Đạo đạt từ 740-750ha, năng suất bình quân đạt từ 128 tạ/ha/năm, sản lượng lương thực đạt 3.450 - 3.460 tấn/năm.

Phương pháp canh tác đã chuyển mạnh mẽ từ cấy, sang gieo thẳng từ 80-90% diện tích lúa trên toàn xã; năng suất, sản lượng lúa gieo trồng tăng từ 15-20%...

“Chỉ cần nhìn vào con số so sánh năm 2010 cơ giới hoá khâu làm đất đạt 20%, năm 2015 đạt 98%; khâu thu hoạch lúa năm 2010 đạt 40%, đến năm 2015 đạt trên 85%... thì đủ thấy hiệu quả của sự chuyển biến trong SXNN của Hưng Đạo thế nào”, Chủ tịch UBND xã Hưng Đạo nói.

Ngoài ra, một trong những yếu tố quan trọng nữa giúp xã Hưng Đạo xây dựng NTM thành công, đó là việc chủ động, tích cực huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực xã hội.

Trong 4 năm qua, tổng nguồn lực huy động đầu tư thực hiện Chương trình xây dựng NTM của xã là hơn 194 tỷ đồng.

Trong đó, hỗ trợ đầu tư từ ngân sách (tỉnh, huyện) 45,6 tỷ đồng (chiếm 23,46%); ngân sách xã 3,8 tỷ đồng (chiếm 1,97%); huy động DN và nhân dân đóng góp hơn 145 tỷ đồng (chiếm 74,8%); còn lại là vốn tín dụng và một số nguồn vốn lồng ghép khác.

Từ nguồn lực này, đến hết năm 2014, 100% đường trục xã được bê tông hoá, nhựa hoá; 60 kênh mương các loại được cứng hoá (19,5/32km); 100% thôn có hệ thống điện đạt yêu cầu của ngành điện và 100% hộ dân được sử dụng điện thường xuyên, an toàn…

Chính nhờ vậy, chỉ đến hết tháng 6/2013, thì 19/19 tiêu chí, 39/39 chỉ tiêu đã được xã Hưng Đạo hoàn thành (hoàn thành sớm hơn 6 tháng theo lộ trình đề ra) và lập hồ sơ trình các cấp thẩm quyền xét, công nhận xã đạt tiêu chí NTM năm 2013.

Phấn đấu đạt huyện nông thôn tiên tiến

Hưng Đạo chỉ là một trong 15 xã của Đông Triều hoàn thành toàn bộ các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng NTM.

Nhìn chung, diện mạo nông thôn thay đổi nhanh chóng, đời sống nhân dân được cải thiện và nâng cao; thu nhập bình quân trên đầu người của khu vực nông thôn tăng từ 14,5 triệu đồng năm 2010 lên 27,9 triệu đồng năm 2014.

Nhiều năm nay huyện Đông Triều giữ vững không có hộ đói; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 4,63% năm 2010 xuống còn 0,74% năm 2014, là một trong ít địa phương có tỷ lệ hộ nghèo thấp trong tỉnh và cả nước; nông nghiệp, nông thôn phát triển theo quy hoạch; kinh tế và tổ chức SX ở khu vực nông thôn được đổi mới, cải thiện.

Nhiều hình thức tổ chức SX và dịch vụ có hiệu quả ở nông thôn được hình thành và phát triển.

[TIKI] SIÊU THỊ TÃ BỈM - QUÀ XINH CHO BÉ

Văn hóa xã hội, môi trường nông thôn được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Năm 2014, Đông Triều đã có 4 xã, 2 thị trấn đạt tiêu chí đô thị loại IV, nâng tỷ lệ đô thị hóa toàn huyện lên 43,4%. Đặc biệt, tháng 3/2015, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết thành lập TX Đông Triều và có 6 phường thuộc TX.

“Có được kết quả trên là do huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền đến người dân về nội dung, ý nghĩa của Chương trình xây dựng NTM, từ đó làm thay đổi căn bản nhận thức của nhân dân trên địa bàn.

Từ nhận thức ban đầu Chương trình xây dựng NTM là do Nhà nước đầu tư, người nông dân đã dần hiểu rằng mình mới chính là chủ thể trong chương trình này và Nhà nước chỉ tham gia hỗ trợ một phần, còn nhân dân chính là đối tượng để tổ chức triển khai thực hiện”, bà Huân cho hay.

Theo đó, để phát huy vai trò chủ thể của mình, trong thời gian qua, người dân trên địa bàn huyện đã tích cực hưởng ứng, tham gia phong trào thi đua “Chung sức xây dựng NTM” với sự đồng thuận và quyết tâm cao.

 Trong 4 năm triển khai thực hiện, nhân dân trên địa bàn huyện Đông Triều đã hiến trên 310.557m2 đất; tháo dỡ trên 26.000m2 tường bao với tổng kinh phí 5,582 tỷ đồng; cùng với đó là 1.500m2 công trình phụ, chặt trên 12.000 cây ăn quả các loại và huy động trên 60.000 ngày công tham gia xây dựng NTM.

Đi đôi với đó, huyện đã huy động các tổ chức kinh tế ủng hộ xây dựng hạ tầng với phương thức “Chìa khoá trao tay” với tổng kinh phí trên 100 tỷ đồng.

Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt nhiệm kỳ 2015-2020, trong thời gian tới BCĐ xây dựng NTM huyện Đông Triều tiếp tục tập trung chỉ đạo 4 xã còn lại hoàn thiện các tiêu chí để đạt chuẩn NTM; đối với 15 xã đã đạt chuẩn tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí, đặc biệt là các tiêu chí về thu nhập và tỷ lệ hộ nghèo.

Đồng thời phát động phong trào “Sáng - xanh - sạch - đẹp” trên tất cả các xã nhằm tạo ra sự thay đổi về cảnh quan môi trường.

Cùng với đó huyện tiếp tục triển khai Đề án xây dựng Nông thôn tiên tiến tại 3 xã: Việt Dân, An Sinh và Bình Khê tiến tới hình thành và phát triển các cụm xã nông thôn tiên tiến.

Chia sẻ Facebook
loading...