Đổi mới, ứng dụng khoa học và công nghệ - doanh nghiệp, tổ chức trực tiếp tham gia

Chia sẻ Facebook
08/12/2017 03:18:55

Trong những năm gần đây, Bộ Khoa học và Công nghệ được Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì nhiều Chương trình khoa học và công nghệ (KH&CN) quốc gia. Khi triển khai các Chương trình này, Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt danh mục nhiệm vụ (dưới dạng các đề tài, dự án phù hợp với chủ trương và mục

Là đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý kinh phí của các Chương trình KH&CN quốc gia, Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia hiện đang tham gia triển khai các Chương trình sau:

1. Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020

2. Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020

3. Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020

4. Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm

5. Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về KH&CN đến năm 2020

6. Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020

7. Các nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư và Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”

Hội thảo giới thiệu và hướng dẫn tham gia các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia.

Đối tượng tham gia các Chương trình/Đề án này là các doanh nghiệp có năng lực thực hiện nhiệm vụ KH&CN và các tổ chức, cá nhân hoạt động KH&CN với các tiêu chí và điều kiện cụ thể kèm theo. Các đơn vị, cá nhân được chọn để thực hiện nhiệm vụ sẽ được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước với mức từ 30%-100% kinh phí tùy thuộc vào nội dung cụ thể trong từng Chương trình/Đề án. Quy trình xét tuyển được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

Đo khí thải từ mẫu lúa trong đề tài nghiên cứu ứng dụng công nghệ của Nhật Bản trong hệ thống thủy lợi nội đồng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nước, giảm phát khí thải nhà kính trong sản xuất lúa vùng Đồng bằng sông Hồng.


Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân quan tâm có thể truy cập website của Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia tại địa chỉ http://vpctqg.gov.vn , hoặc tải về tài liệu giới thiệu các Chương trình/Đề án đang được triển khai tại đây.

Chia sẻ Facebook
loading...