Đối đầu thương mại Mỹ - Trung: Cơ hội từ xuất khẩu trực tuyến cho doanh nghiệp Việt

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 01:42:57

Khai thác các cơ hội từ xuất khẩu trực tuyến là một trong những nội dung chính tại Diễn đàn “Đối đầu thương mại Mỹ - Trung và Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU” sẽ diễn ra ngày 18/7 tới ở TP.HCM.

Chia sẻ Facebook