Độc đáo 'Nhà thờ Đức Bà Paris' phiên bản gốm tại Hội An

20/04/2019 12:59:30

Trong các kỳ quan thế giới phiên bản gốm đang được trưng bày tại Công viên Đất nung Thanh Hà (Hội An, Quảng Nam), đặc biệt có phiên bản Nhà thờ Đức Bà Paris được chế tác độc đáo giống nguyên bản tại thủ đô của nước Pháp.