Độc chiêu moi tim cóc mía để ăn của rái cá Australia

Chia sẻ Facebook
29/10/2019 03:33:17

Các nhà khoa học cho biết rái cá bản địa miền Tây Australia đã khám phá ra kĩ thuật mới để ăn loài cóc mía vốn chứa độc tính nguy hiểm.

Chia sẻ Facebook