Doanh nghiệp đầu tiên xây dựng hạ tầng truyền tải năng lượng

Chia sẻ Facebook
21/03/2020 18:20:12

Doanh nghiệp đầu tiên xây dựng hạ tầng truyền tải năng lượng

UBND tỉnh Ninh Thuận có thông báo số 831/UBND-KTXH, ngày 18.3, chọn Công ty CP đầu tư xây dựng Trung Nam (Trungnam Group) thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời 450MW tại xã Phước Minh, H.Thuận Nam kết hợp với đầu tư Trạm biến áp 500kV Thuận Nam và các đường dây 500kV, 220kV đấu nối với hệ thống điện quốc gia.

Nhiều nhà máy điện mặt trời được xây dựng

Ảnh: Thiện Nhân

Theo đó, yêu cầu Trungnam Group thực hiện đầy đủ các nội dung đã cam kết, các thủ tục liên quan để đảm bảo điều kiện khởi công, hoàn thành dự án trong năm 2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Dự án Nhà máy điện mặt trời 450 MW tại xã Phước Minh, H.Thuận Nam kết hợp đầu tư trạm biến áp 500kV Thuận Nam và các đường dây 500 kV, 220 kV đấu nối vào hệ thống điện quốc gia có tổng vốn đầu tư gần 14 nghìn tỷ đồng.

Khi đưa vào vận hành, trạm biến áp 500kV Thuận Nam và các đường dây 500kV, 220kV đấu nối vào hệ thống điện quốc gia tạo bước khởi đầu cho Nghị quyết 55 của Bộ Chính Trị (Nghị quyết về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045) đi vào thực tế.

Chia sẻ Facebook
loading...