Dinh thự 1.600 m2 của Hoàng Mập vào phim kinh dị

13/06/2018 01:15:15

Diễn viên hài lấy nhà miệt vườn ở Đồng Nai làm bối cảnh quay phim "Nhà ông Hoàng có ma".