Điều chỉnh nguyện vọng, thí sinh và phụ huynh cần chú ý!

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 07:34:03

Để điều chỉnh nguyện vọng, thí sinh có thể chọn lựa phương thức điều chỉnh Trực tuyến hoặc bằng Phiếu Đăng ký dự thi.

Chia sẻ Facebook