Diễn tập y tế phục vụ Đại hội XIII của Đảng

Chia sẻ Facebook
11/01/2021 07:24:08

Chiều 10/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) diễn ra Lễ xuất quân và diễn tập y tế phục vụ Đại hội XIII của Đảng.


Tham gia tổng diễn tập có trên 300 người thuộc các đơn vị của Bộ Y tế; Bộ Quốc phòng; Bộ Công an và ngành y tế thủ đô.

Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Truyền thông và Thi đua, Khen thưởng, Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) thực hiện công tác tổ chức và hậu cần cho diễn tập. Tập đoàn Viettel phối hợp triển khai hệ thống thông tin hữu tuyến và vô tuyến để đảm bảo thông tin thông suốt giữa các bộ phận y tế phục vụ Đại hội trong mọi tình huống.

Mục đích của buổi diễn tập, theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn - tổng chỉ huy cuộc diễn tập là "hợp luyện các đơn vị chuyên môn và trưởng các bộ phận, các thành viên nắm chắc nhiệm vụ, quy trình xử lý trong bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; xử lý kịp thời, hiệu quả, không chồng chéo trong các tình huống khẩn cấp".

Sau lễ ra quân, cuộc diễn tập đã diễn ra với các hợp phần:

- Hợp phần 1: Kiểm soát dịch COVID-19 và vệ sinh môi trường.

- Hợp phần 2: Tổ chức lấy mẫu bệnh phẩm và xử lý ca nghi nhiễm COVID-19.

- Hợp phần 3: Kiểm soát thực phẩm và xử lý ngộ độc thực phẩm.

- Hợp phần 4: Xử lý cấp cứu bệnh nhân và vận chuyển về tuyến điều trị.

- Hợp phần 5: Xử lý cấp cứu nhiễm xạ hàng loạt.

Nhiều phương tiện, máy móc, hiện đại đã được huy động, phục vụ cuộc diễn tập:

- Các xe phun tẩy rửa, khử trùng môi trường trên diện rộng.

- Xe xét nghiệm lưu động, đảm bảo an toàn thực phẩm.

- Hệ thống xe cứu thương hiện đại, xe cứu thương có buồng áp lực âm.

- Xe tẩy xạ, tẩy trùng, tẩy hóa chất trên cơ thể.

- Xe labo lưu động sử dụng trong giám sát và chẩn đoán.

- Trang thiết bị y tế được triển khai trong các phòng y tế, phòng chăm sóc tích cực (ICU) đặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia và trên các xe cứu thương.


Sau buổi diễn tập, các lực lượng tham gia diễn tập tiến hành trao đổi, rút kinh nghiệm để tiếp tục hoàn thiện Kế hoạch đảm bảo y tế cho Đại hội XIII của Đảng.

Chia sẻ Facebook