Điện lực Quảng Trị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát mua bán điện

26/06/2015 01:32:04

Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát mua bán điện góp phần giảm tổn thất điện năng và tạo ra sự công khai, minh mạch thông tin giữa bên bán điện và mua điện…thời gian qua, Công ty Điện lực Quảng Trị đã không ngừng nâng cao vai trò công tác kiểm tra, giám sát mua bán điện, có hướng thực hiện sát sao nhằm nâng cao chất lượng mua bán điện tại đơn vị.

Trong năm 2014, các tổ kiểm tra, giám sát đã tổ chức kiểm tra và xử lý 40 vụ trộm cắp điện, truy thu 36.068 kWh, tương đương 93.634.867 đồng; xử lý 370 vụ vi phạm giá, truy thu 211.482.456 đồng. Tất cả các vụ vi phạm trộm cắp điện đã được chuyển qua Sở Công Thương để xử lý, trong đó có 2 vụ xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 5.500.000 đồng. Riêng trong ba tháng đầu năm 2015, đơn vị tiến hành tổ chức kiểm tra và xử lý 6 vụ trộm cắp điện, truy thu 7.004 kWh, tương đương 20.703.018 đồng; xử lý 33 vụ vi phạm giá, truy thu 11.662.120 đồng.

Mặc dù hệ thống kiểm tra, giám sát tại đơn vị đã từng bước kiện toàn, nhưng vẫn còn tồn tại một số vấn đề. Đó là, quản lý và cập nhật hồ sơ còn thiếu sót; kế hoạch công tác tuần lập chưa đầy đủ hoặc chưa bám sát được nhiệm vụ trọng tâm đã được giao; chưa sử dụng thành thạo các phần mềm như MDMS, CPM, CMIS,... để hỗ trợ cho công việc…

VINAMILK ƯU ĐÃI ĐẾN 23%. Nhập mã SUAKEM04 tặng 6% cho đơn hàng từ 430K

Tuy nhiên, nhằm khắc phục những hạn chế trong quá trình kiểm tra, giám sát mua bán điện tạo sự thuận tiện, gọn nhẹ, nhanh chóng cho khách hàng, các đơn vị đã tổ chức bộ máy cấp điện theo cơ chế một cửa, có phân công nhiệm vụ cho nhân viên giao dịch, hầu hết đã có lưu đồ luân chuyển hồ sơ trong nội bộ.Tổ chức tiếp nhận và lắp đặt công tơ cho khách hàng nhanh chóng, đảm bảo đúng thời gian quy định.

Công tác kiểm tra, giám sát mua bán điện tạo được sự thống nhất và đạt hiệu quả các tiêu chí kinh doanh tại Công ty Điện lực Quảng Trị.Phòng Kiểm tra, giám sát mua bán điện thực hiện các công tác bao gồm quy trình cấp điện; ký kết và hợp đồng mua bán điện; giải quyết đơn thư khiếu nại và phản ánh của khách hàng; quản lý hệ thống đo đếm; ghi chỉ số công tơ; lập hóa đơn tiền điện... thông qua các chức năng cụ thể của PhòngKiểm tra, giám sát mua bán điện được tiến hànhthực hiện tại các đơn vị, từ đó đưa ra những hạn chế, sai sót trong công tác kinh doanh điện năng, đồng thời chủ động cùng các đơn vị tìm phương án tháo gỡ, giải quyết.

Những hoạt động trên đây đã góp phần để ngành điện và khách hàng đi đến có tiếng nói chung,hài hòa giữa quyền lợi của đơn vị bán và khách hàng sử dụng điện.Trong tương lai đơn vị xác định cần nâng cao hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát mua bán điện đạt chỉ tiêu sản xuất kinh doanh điện năng của đơn vị.

Hữu Tiến - Bảo Hòa